میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
ایران سرور / هاست پرستاشاپ اروپا PRS004
12GB فضا
900GB ترافیک
812,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD

وبسایت فروشنده

لینوکس
آلمان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
آلمان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
آلمان
هارد: HDD
ایران سرور / هاست دانلود ایران، آلمان و فرانسه DL004
600GB فضا
ترافیک بینهایت
0 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
آلمان
هارد: HDD
ایران سرور / هاست وردپرس فرانسه WP008
200MB فضا
ترافیک بینهایت
215,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست وردپرس فرانسه WP009
500MB فضا
ترافیک بینهایت
275,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست وردپرس فرانسه WP010
1000MB فضا
ترافیک بینهایت
328,500 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست وردپرس فرانسه WP013
3000MB فضا
ترافیک بینهایت
390,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست وردپرس فرانسه WP011
5000MB فضا
ترافیک بینهایت
451,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD