میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
ایران سرور / هاست ابری پربازدید فرانسه LEU002
6GB فضا
200GB ترافیک
949,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست ابری پربازدید فرانسه LEU003
12GB فضا
ترافیک بینهایت
1,649,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست ابری پربازدید فرانسه LEU004
25GB فضا
ترافیک بینهایت
2,399,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست جوملا فرانسه JL001
500MB فضا
50GB ترافیک
275,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست جوملا فرانسه JL002
1000MB فضا
100GB ترافیک
355,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست جوملا فرانسه JL003
6GB فضا
600GB ترافیک
410,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست جوملا فرانسه JL004
12GB فضا
900GB ترافیک
802,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست پرستاشاپ اروپا PRS001
500MB فضا
50GB ترافیک
295,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
ایران سرور / هاست پرستاشاپ اروپا PRS002
1000MB فضا
100GB ترافیک
395,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
ایران سرور / هاست پرستاشاپ اروپا PRS003
6GB فضا
600GB ترافیک
295,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD