میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:

وبسایت فروشنده

لینوکس
آلمان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
آلمان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
آلمان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
آلمان
هارد: HDD
ایران سرور / هاست ابری فرانسه LEU001
200MB فضا
50GB ترافیک
249,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست ابری فرانسه LEU002
500MB فضا
70GB ترافیک
349,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست ابری فرانسه LEU003
1000MB فضا
80GB ترافیک
399,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست ابری فرانسه LEU004
5GB فضا
100GB ترافیک
459,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست ابری فرانسه LEU005
10GB فضا
150GB ترافیک
675,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست ابری پربازدید فرانسه LEU001
1000MB فضا
150GB ترافیک
649,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD