میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
فراسو / هاست لینوکس سازمانی CSL3
20GB فضا
110GB ترافیک
680,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس سازمانی CSL4
50GB فضا
ترافیک بینهایت
850,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD

وبسایت فروشنده

ویندوز
آلمان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

ویندوز
آلمان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

ویندوز
آلمان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

ویندوز
آلمان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

ویندوز
آلمان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

ویندوز
آلمان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
آلمان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
آلمان
هارد: HDD