میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
آذرآنلاین / هاست ویندوز SSD 3
500MB فضا
20GB ترافیک
140,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست ویندوز SSD 4
1000MB فضا
30GB ترافیک
200,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست ویندوز SSD 5
2000MB فضا
40GB ترافیک
340,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست ویندوز SSD 6
3000MB فضا
50GB ترافیک
400,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
اروپا
هارد: SSD
فراسو / هاست وردپرس WSL1
500MB فضا
20GB ترافیک
79,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
فراسو / هاست وردپرس WSL2
1024MB فضا
25GB ترافیک
129,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
فراسو / هاست وردپرس WSL3
2GB فضا
30GB ترافیک
185,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
فراسو / هاست وردپرس WSL4
4GB فضا
35GB ترافیک
249,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
فراسو / هاست وردپرس WSL5
6GB فضا
40GB ترافیک
329,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
فراسو / هاست وردپرس WSL6
10GB فضا
80GB ترافیک
399,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD