میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
طلاهاست / هاست ویندوز SSD هارد 1000
1000MB فضا
30GB ترافیک
199,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: SSD
طلاهاست / هاست ویندوز SSD هارد 3000
3000MB فضا
50GB ترافیک
269,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: SSD
طلاهاست / هاست ویندوز SSD هارد 5000
5000MB فضا
75GB ترافیک
369,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: SSD
طلاهاست / هاست ویندوز SSD هارد 10000
10000MB فضا
100GB ترافیک
569,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: SSD
طلاهاست / هاست پربازدید لینوکس SSD 5GB
5GB فضا
200GB ترافیک
45,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
طلاهاست / هاست پربازدید لینوکس SSD 10GB
10GB فضا
500GB ترافیک
70,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
طلاهاست / هاست پربازدید لینوکس SSD 20GB
20GB فضا
900GB ترافیک
120,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
طلاهاست / هاست پربازدید لینوکس SSD 30GB
30GB فضا
1400GB ترافیک
170,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
طلاهاست / هاست پربازدید لینوکس SSD 50GB
50GB فضا
1600GB ترافیک
220,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
طلاهاست / هاست ارزان لینوکس 200
200MB فضا
2GB ترافیک
14,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD