میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
طلاهاست / هاست لینوکس معمولی 500
500MB فضا
2GB ترافیک
40,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
طلاهاست / هاست لینوکس معمولی 2000
2000MB فضا
5GB ترافیک
50,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
طلاهاست / هاست لینوکس معمولی 5000
5000MB فضا
8GB ترافیک
65,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
طلاهاست / هاست لینوکس معمولی 10000
10000MB فضا
10GB ترافیک
80,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
طلاهاست / هاست لینوکس معمولی 30000
30GB فضا
25GB ترافیک
165,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
طلاهاست / هاست ویندوز ssd پلسک 50
50MB فضا
3GB ترافیک
59,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: SSD
طلاهاست / هاست ویندوز ssd پلسک 100
100MB فضا
5GB ترافیک
79,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: SSD
طلاهاست / هاست ویندوز ssd پلسک 200
200MB فضا
10GB ترافیک
109,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: SSD
طلاهاست / هاست ویندوز SSD هارد 300
300MB فضا
10GB ترافیک
116,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: SSD
طلاهاست / هاست ویندوز SSD هارد 500
500MB فضا
15GB ترافیک
169,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: SSD