میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
طلاهاست / هاست لینوکس SSD حرفه ای 25000
25GB فضا
150GB ترافیک
361,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
طلاهاست / هاست لینوکس SSD حرفه ای 50000
50GB فضا
300GB ترافیک
610,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
طلاهاست / هاست لینوکس ایران دایرکت ادمین 200
200MB فضا
3GB ترافیک
59,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
طلاهاست / هاست لینوکس ایران دایرکت ادمین 500
500MB فضا
6GB ترافیک
79,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
طلاهاست / هاست لینوکس ایران دایرکت ادمین 1000
1000MB فضا
10GB ترافیک
99,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
طلاهاست / هاست لینوکس ایران دایرکت ادمین 3000
3000MB فضا
16GB ترافیک
159,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
طلاهاست / هاست لینوکس ایران دایرکت ادمین 5000
5000MB فضا
30GB ترافیک
219,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
طلاهاست / هاست لینوکس ایران دایرکت ادمین 10000
10000MB فضا
40GB ترافیک
319,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
طلاهاست / هاست لینوکس ایران دایرکت ادمین 20000
20GB فضا
50GB ترافیک
511,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
طلاهاست / هاست لینوکس معمولی 200
200MB فضا
1GB ترافیک
25,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD