میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
سرورپارس / هاست ویندوز نامحدود حرفه ای Pro-5GB
5GB فضا
ترافیک بینهایت
850,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
جهان
هارد: SSD
سرورپارس / هاست ویندوز نامحدود حرفه ای Pro-10GB
10GB فضا
ترافیک بینهایت
1,275,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
جهان
هارد: SSD
سرورپارس / هاست دانلود و میزبانی فایل DL10
10GB فضا
500GB ترافیک
80,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
سرورپارس / هاست دانلود و میزبانی فایل DL20
20GB فضا
700GB ترافیک
150,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
سرورپارس / هاست دانلود و میزبانی فایل DL50
50GB فضا
1024GB ترافیک
350,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
سرورپارس / هاست دانلود و میزبانی فایل DL100
100GB فضا
1536GB ترافیک
600,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
سرورپارس / هاست دانلود و میزبانی فایل DL200
200GB فضا
4TB ترافیک
900,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD