میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 5
2000MB فضا
ترافیک بینهایت
75,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 6
3000MB فضا
ترافیک بینهایت
90,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست حرفه ای SSD 1
3000MB فضا
100GB ترافیک
300,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست حرفه ای SSD 2
5000MB فضا
200GB ترافیک
400,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست حرفه ای SSD 3
10000MB فضا
500GB ترافیک
550,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست حرفه ای SSD 4
15GB فضا
1000GB ترافیک
700,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست حرفه ای SSD 5
20GB فضا
ترافیک بینهایت
850,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست حرفه ای SSD 6
29GB فضا
ترافیک بینهایت
1,100,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست ویندوز SSD 1
100MB فضا
5GB ترافیک
60,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست ویندوز SSD 2
200MB فضا
10GB ترافیک
95,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
اروپا
هارد: SSD