میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
وب رمز / هاستینگ ویندوز سازمانی Plesk AW4
4GB فضا
80GB ترافیک
595,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاستینگ ویندوز سازمانی Plesk AW8
8GB فضا
160GB ترافیک
995,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست وردپرس فارسی WP500
500MB فضا
15GB ترافیک
99,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست وردپرس فارسی WP1
1024MB فضا
25GB ترافیک
149,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست وردپرس فارسی WP2
2GB فضا
35GB ترافیک
199,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست وردپرس فارسی WP4
4GB فضا
45GB ترافیک
299,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست جوملا فارسی Joomla 0.5
512MB فضا
15GB ترافیک
99,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست جوملا فارسی Joomla 1
1024MB فضا
25GB ترافیک
149,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست جوملا فارسی Joomla 2
2GB فضا
35GB ترافیک
199,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست جوملا فارسی Joomla 4
4GB فضا
45GB ترافیک
299,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD