میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
وب رمز / هاست لینوکس ابری حرفه ای - شخصی Pro 500M
500MB فضا
15GB ترافیک
149,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
وب رمز / هاست لینوکس ابری حرفه ای - شخصی Pro 1G
1024MB فضا
20GB ترافیک
199,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
وب رمز / هاست لینوکس ابری حرفه ای - تجاری Pro 2G
2GB فضا
25GB ترافیک
299,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
وب رمز / هاست لینوکس ابری حرفه ای - تجاری Pro 3G
3GB فضا
35GB ترافیک
399,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
وب رمز / هاست لینوکس ابری حرفه ای - تجاری Pro 4G
4GB فضا
45GB ترافیک
499,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
وب رمز / هاست لینوکس ابری حرفه ای - تجاری Pro 5G
5GB فضا
55GB ترافیک
599,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
وب رمز / هاست لینوکس پربازدید – شخصی 1G
1024MB فضا
100GB ترافیک
385,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
وب رمز / هاست لینوکس پربازدید – شخصی 2G
2GB فضا
200GB ترافیک
605,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
وب رمز / هاست لینوکس پربازدید – شخصی 5G
5GB فضا
500GB ترافیک
1,045,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
وب رمز / هاست لینوکس پربازدید – شخصی 8G
8GB فضا
800GB ترافیک
1,595,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD