میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
وب رمز / لینوکس دایرکت ادمین - شرکتی F
100MB فضا
6GB ترافیک
39,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / لینوکس دایرکت ادمین - شرکتی D
500MB فضا
18GB ترافیک
69,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / لینوکس دایرکت ادمین - شرکتی B
1000MB فضا
30GB ترافیک
99,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / لینوکس دایرکت ادمین - شرکتی A
2000MB فضا
36GB ترافیک
149,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / لینوکس دایرکت ادمین - سازمانی AL2
2GB فضا
20GB ترافیک
249,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / لینوکس دایرکت ادمین - سازمانی AL4
4GB فضا
40GB ترافیک
349,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / لینوکس دایرکت ادمین - سازمانی AL8
8GB فضا
80GB ترافیک
549,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / لینوکس دایرکت ادمین - سازمانی AL12
12GB فضا
120GB ترافیک
849,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس ابری حرفه ای - شخصی Pro 100M
100MB فضا
5GB ترافیک
49,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD
وب رمز / هاست لینوکس ابری حرفه ای - شخصی Pro 200M
200MB فضا
10GB ترافیک
99,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: SSD