میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
وب رمز / هاست لینوکس شرکتی B
1000MB فضا
30GB ترافیک
149,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس شرکتی A
2000MB فضا
36GB ترافیک
219,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس سازمانی AL2
2GB فضا
20GB ترافیک
249,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس سازمانی AL4
4GB فضا
40GB ترافیک
349,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس سازمانی AL8
8GB فضا
80GB ترافیک
549,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس سازمانی AL12
12GB فضا
120GB ترافیک
849,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / لینوکس دایرکت ادمین - شخصی BL2
100MB فضا
3GB ترافیک
19,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / لینوکس دایرکت ادمین - شخصی BL3
250MB فضا
6GB ترافیک
39,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / لینوکس دایرکت ادمین - شخصی BL5
500MB فضا
14GB ترافیک
59,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / لینوکس دایرکت ادمین - شخصی BL6
1000MB فضا
18GB ترافیک
79,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD