میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
وب رمز / هاست DirectAdmin لینوکس ایران - سازمانی IR AL1
1024MB فضا
15GB ترافیک
300,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس شخصی BL2
100MB فضا
4GB ترافیک
29,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس شخصی BL3
200MB فضا
6GB ترافیک
49,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس شخصی BL5
500MB فضا
14GB ترافیک
69,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس شخصی BL6
1000MB فضا
18GB ترافیک
99,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس شرکتی F
100MB فضا
6GB ترافیک
49,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس شرکتی D
400MB فضا
18GB ترافیک
99,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
جهان
هارد: HDD