میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
وب رمز / هاست لینوکس ایران - تجاری LX6G
6GB فضا
65GB ترافیک
349,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس ایران - تجاری LX8G
8GB فضا
85GB ترافیک
449,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست ویندوز ایران - تجاری IR W2G
2GB فضا
20GB ترافیک
249,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست ویندوز ایران - تجاری IR W3G
3GB فضا
30GB ترافیک
349,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست ویندوز ایران - تجاری W4G
4GB فضا
40GB ترافیک
449,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست ویندوز ایران - تجاری W5G
5GB فضا
50GB ترافیک
549,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

ویندوز
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست DirectAdmin لینوکس ایران - شرکتی IR CL100
100MB فضا
2GB ترافیک
50,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست DirectAdmin لینوکس ایران - شرکتی IR CL250
250MB فضا
4GB ترافیک
100,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست DirectAdmin لینوکس ایران - شرکتی IR CL500
500MB فضا
6GB ترافیک
150,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست DirectAdmin لینوکس ایران - شرکتی IR CL1000
1000MB فضا
8GB ترافیک
200,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD