میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
ایران سرور / هاست وردپرس فرانسه WP012
9960MB فضا
ترافیک بینهایت
799,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
فرانسه
هارد: SSD
ایران سرور / هاست سازمانی بسته 1
5GB فضا
25GB ترافیک
549,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
ایران سرور / هاست سازمانی بسته 2
10GB فضا
50GB ترافیک
675,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
ایران سرور / هاست سازمانی بسته 3
25GB فضا
ترافیک بینهایت
949,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس ایران - شخصی LX250
250MB فضا
5GB ترافیک
39,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس ایران - شخصی LX500
500MB فضا
10GB ترافیک
59,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس ایران - شخصی LX750
750MB فضا
15GB ترافیک
79,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس ایران - شخصی LX1000
1000MB فضا
20GB ترافیک
99,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس ایران - تجاری LX2G
2GB فضا
25GB ترافیک
149,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD
وب رمز / هاست لینوکس ایران - تجاری LX4G
4GB فضا
45GB ترافیک
249,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: HDD