میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 1
100MB فضا
2GB ترافیک
20,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 2
200MB فضا
4GB ترافیک
22,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 3
500MB فضا
10GB ترافیک
28,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 4
1000MB فضا
15GB ترافیک
38,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 5
2000MB فضا
25GB ترافیک
60,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 6
3000MB فضا
35GB ترافیک
80,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 1
100MB فضا
ترافیک بینهایت
35,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 2
200MB فضا
ترافیک بینهایت
40,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 3
500MB فضا
ترافیک بینهایت
55,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 4
1000MB فضا
ترافیک بینهایت
65,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD