سرور مجازی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
تعداد هسته:
پهنای باند:
ایران سرور
ایران سرور / سرور مجازی ابری (IBM) VPS-IBM1
1024MB رم
1 هسته
24GB هارد
135,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB
ایران سرور
ایران سرور / سرور مجازی ابری (IBM) VPS-IBM2
2GB رم
1 هسته
24GB هارد
189,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB
ایران سرور
ایران سرور / سرور مجازی ابری (IBM) VPS-IBM3
4GB رم
1 هسته
24GB هارد
295,500 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB
ایران سرور
ایران سرور / سرور مجازی ابری (IBM) VPS-IBM4
4GB رم
1 هسته
100GB هارد
351,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB