سرور مجازی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
تعداد هسته:
پهنای باند:
ایران سرور
ایران سرور / سرور مجازی لینوکس آلمان و فرانسه VEU013
1536MB رم
2 هسته
50GB هارد
88,500 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 100GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 400GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 500GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 600GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

فرانسه
هارد: SSD
پهنای باند: 200GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

فرانسه
هارد: SSD
پهنای باند: 450GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

فرانسه
هارد: SSD
پهنای باند: 650GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

فرانسه
هارد: SSD
پهنای باند: 1024GB
ایران سرور
ایران سرور / سرور مجازی ابری (IBM) VPS-IBM1
1024MB رم
1 هسته
24GB هارد
135,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB
ایران سرور
ایران سرور / سرور مجازی ابری (IBM) VPS-IBM2
2GB رم
1 هسته
24GB هارد
189,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB