سرور مجازی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
تعداد هسته:
پهنای باند:
سرورپارس

وبسایت فروشنده

فرانسه
هارد: HDD
پهنای باند: 1024GB
سرورپارس

وبسایت فروشنده

فرانسه
هارد: HDD
پهنای باند: 2TB
سرورپارس

وبسایت فروشنده

فرانسه
هارد: HDD
پهنای باند: 4TB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی مجازی(VDS) ایران IRVDS-1
2GB رم
2 هسته
50GB هارد
179,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 200GB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی مجازی(VDS) ایران IRVDS-2
4GB رم
3 هسته
100GB هارد
225,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 224GB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی مجازی(VDS) ایران IRVDS-3
4GB رم
3 هسته
100GB هارد
279,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی مجازی(VDS) ایران IRVDS-4
6GB رم
4 هسته
130GB هارد
325,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 300GB