سرور مجازی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
تعداد هسته:
پهنای باند:
ایران سرور
ایران سرور / سرور مجازی ابری (IBM) VPS-IBM3
4GB رم
1 هسته
24GB هارد
295,500 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB
ایران سرور
ایران سرور / سرور مجازی ابری (IBM) VPS-IBM4
4GB رم
1 هسته
100GB هارد
351,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB
وب رمز
وب رمز / سرور مجازی اختصاصی اروپا و آمریکا VDS X25
512MB رم
2 هسته
25GB هارد
49,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB
وب رمز
وب رمز / سرور مجازی اختصاصی اروپا و آمریکا VDS X50
1024MB رم
2 هسته
50GB هارد
89,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: 500GB
وب رمز
وب رمز / سرور مجازی اختصاصی اروپا و آمریکا VDS X75
1536MB رم
2 هسته
75GB هارد
129,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: 750GB
وب رمز
وب رمز / سرور مجازی اختصاصی اروپا و آمریکا VDS X100
2GB رم
2 هسته
100GB هارد
169,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: 1000GB
سرورپارس
سرورپارس / سرور مجازی(VPS) ایران IR-1
512MB رم
1 هسته
20GB هارد
49,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 100GB
سرورپارس
سرورپارس / سرور مجازی(VPS) ایران IR-2
1024MB رم
1 هسته
40GB هارد
79,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 150GB
سرورپارس
سرورپارس / سرور مجازی(VPS) ایران IR-3
2GB رم
1 هسته
80GB هارد
150,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 200GB
سرورپارس
سرورپارس / سرور مجازی(VPS) ایران IR-4
4GB رم
1 هسته
150GB هارد
250,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB