سرور مجازی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
تعداد هسته:
پهنای باند:
فراسو
فراسو / سرور مجازی هایبرید آمریکا VLUP5
12GB رم
8 هسته
150GB هارد
350,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 15TB
فراسو
فراسو / سرور مجازی هایبرید آمریکا VLUP6
16GB رم
8 هسته
150GB هارد
450,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 20TB
ایران سرور
ایران سرور / سرور مجازی لینوکس ایران(SSD) VIRSSD1
1536MB رم
2 هسته
30GB هارد
95,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 200GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 350GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 450GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 550GB
ایران سرور
ایران سرور / سرور مجازی ابری لینوکس ایران VIR013
1536MB رم
2 هسته
50GB هارد
88,500 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 200GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 334GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 404GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 474GB