سرور مجازی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
تعداد هسته:
پهنای باند:
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی ویندوز 5
4GB رم
2 هسته
80GB هارد
130,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: بینهایت
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی ویندوز 6
6GB رم
2 هسته
100GB هارد
175,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD
پهنای باند: بینهایت
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس OpenVZ ایران VLI1
1024MB رم
1 هسته
50GB هارد
60,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 30GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس OpenVZ ایران VLI2
1536MB رم
1 هسته
100GB هارد
750,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 55GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس OpenVZ ایران VLI3
2GB رم
1 هسته
150GB هارد
950,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 100GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس OpenVZ ایران VLI4
3GB رم
1 هسته
200GB هارد
115,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 150GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی SSD لینوکس ایران TKS1
2GB رم
2 هسته
20GB هارد
75,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 30GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی SSD لینوکس ایران TKS2
2560MB رم
2 هسته
30GB هارد
95,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 45GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی SSD لینوکس ایران TKS3
3GB رم
4 هسته
50GB هارد
150,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 70GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی SSD لینوکس ایران TKS4
4GB رم
8 هسته
80GB هارد
195,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 100GB