سرور اختصاصی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
بسامد پردازنده:
پهنای باند:

سرور به کامپیوترهایی گفته می‌شود که به کامپیوترهای دیگر یک شبکه کامپیوتری خدمات ارائه می‌کنند. این شبکه در بسیاری از مواقع همان اینترنت است و از سرورها برای میزبانی وبسایت ها یا برنامه های اینترنتی استفاده می‌کنند. از آنجایی که سرورها معمولا منابع بالایی (از نظر حافظه و پردازش و غیره) دارند، لذا کاربران متعدد ممکن است از یک سرور بصورت اشتراکی استفاده نمایند. اما اگر شخصی بخواهد یک سرور کامل در اختیار داشته باشد، به آن سرور اختصاصی می‌گویند.

آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی EDS1
8192GB رم
3.3GHz
1024GB هارد

سرورهای اختصاصی آذرآنلاین در بهترین دیتاسنترهای اروپا و آمریکا قرار دارد و کاربران می‌توانند متناسب ...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: 10TB
275,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی EDS2
8192GB رم
3.4GHz
1024GB هارد

سرورهای اختصاصی آذرآنلاین در بهترین دیتاسنترهای اروپا و آمریکا قرار دارد و کاربران می‌توانند متناسب ...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: 10TB
315,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی EDS1 - جدید
8000GB رم
3.3GHz
1024GB هارد

سرورهای اختصاصی آذرآنلاین در بهترین دیتاسنترهای اروپا و آمریکا قرار دارد و کاربران می‌توانند متناسب ...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: 10000GB
275,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی EDS1 - جدید
8000GB رم
3.3GHz
1024GB هارد

سرورهای اختصاصی آذرآنلاین در بهترین دیتاسنترهای اروپا و آمریکا قرار دارد و کاربران می‌توانند متناسب ...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: 10000GB
275,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی EDS3
16384GB رم
3.4GHz
2TB هارد

سرورهای اختصاصی آذرآنلاین در بهترین دیتاسنترهای اروپا و آمریکا قرار دارد و کاربران می‌توانند متناسب ...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: 10TB
540,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی EDS4-Dual
32768GB رم
2.1GHz
2×2TB هارد

سرورهای اختصاصی آذرآنلاین در بهترین دیتاسنترهای اروپا و آمریکا قرار دارد و کاربران می‌توانند متناسب ...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: 10TB
1,350,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی DS-1
32768GB رم
3.3GHz
2×1024GB هارد

سرورهای اختصاصی آذرآنلاین در بهترین دیتاسنترهای اروپا و آمریکا قرار دارد و کاربران می‌توانند متناسب ...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: 20TB
336,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی DS-2
32768GB رم
3.8GHz
240GB هارد

سرورهای اختصاصی آذرآنلاین در بهترین دیتاسنترهای اروپا و آمریکا قرار دارد و کاربران می‌توانند متناسب ...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: 20TB
500,000 تومان/ماه
فراسو
فراسو / سرور اختصاصی ایران DSI1
4192GB رم
2.13GHz
500GB هارد

سرورهای اختصاصی ایران شرکت فراسو سامانه پاسارگاد در دیتاسنتر پارس آنلاین قرار دارند. از طریق کنترل پ...

وبسایت فروشنده

ایران
پهنای باند: 250GB
330,000 تومان/ماه
فراسو
فراسو / سرور اختصاصی ایران DSI2
16384GB رم
2.4GHz
1024GB هارد

سرورهای اختصاصی ایران شرکت فراسو سامانه پاسارگاد در دیتاسنتر پارس آنلاین قرار دارند. از طریق کنترل پ...

وبسایت فروشنده

ایران
پهنای باند: 350GB
510,000 تومان/ماه