سرور مجازی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
تعداد هسته:
پهنای باند:

با توجه به اهمیت بالای انتخاب و خرید سرور مجازی، طرح های فروش سرور مجازی هاستینگ های مختلف به همراه قیمت آن‌ها در هاستل ثبت شده است و شما به سادگی امکان جستجو و انتخاب بهترین سرور مجازی هاستینگ های کشور را خواهید داشت.

آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی لینوکس 1
256GB رم
1 هسته
10GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
25,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی لینوکس 2
384GB رم
1 هسته
25GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
30,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی لینوکس 3
512GB رم
1 هسته
35GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
35,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی لینوکس 4
1024GB رم
2 هسته
50GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
45,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی لینوکس 5
2048GB رم
2 هسته
65GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
75,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی لینوکس 6
4096GB رم
2 هسته
80GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
130,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی ویندوز 1
384GB رم
1 هسته
25GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
30,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی ویندوز 2
512GB رم
1 هسته
35GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
35,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی ویندوز 3
1024GB رم
1 هسته
50GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
45,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی ویندوز 4
2048GB رم
2 هسته
65GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
75,000 تومان/ماه