سرور مجازی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
تعداد هسته:
پهنای باند:

سرور مجازی در واقع یک سرور شبیه سازی شده بر روی یک سرور اختصاصی با هدف فراهم کردن امکان استفاده از خدمات سرور اختصاصی با قیمت بسیار کمتر است. در این روش که از مجازی سازها برای تبدیل یک سرور اختصاصی به چند سرور مجازی استفاده می‌شود، سرور شبیه سازی شده تقریبا هیچ تفاوتی با یک سرور اختصاصی ندارد و شما با قیمت هایی بسیار پایینتر، بخشی از منابع یک سرور اختصاصی را در اختیار خواهید داشت. از سرورهای مجازی برای اهداف مختلفی استفاده می‌شود که برای نمونه می‌توان به برپایی و استقرار نرم افزارهای تحت وب از جمله وبسایت ها و برنامه های سمت سرور اپلیکیشن‌ها اشاره کرد.

آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی لینوکس 1
256GB رم
1 هسته
10GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
25,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی لینوکس 2
384GB رم
1 هسته
25GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
30,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی لینوکس 3
512GB رم
1 هسته
35GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
35,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی لینوکس 4
1024GB رم
2 هسته
50GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
45,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی لینوکس 5
2048GB رم
2 هسته
65GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
75,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی لینوکس 6
4096GB رم
2 هسته
80GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
130,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی ویندوز 1
384GB رم
1 هسته
25GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
30,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی ویندوز 2
512GB رم
1 هسته
35GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
35,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی ویندوز 3
1024GB رم
1 هسته
50GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
45,000 تومان/ماه
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور مجازی ویندوز 4
2048GB رم
2 هسته
65GB هارد

سرورهای مجازی آذرآنلاین در شش کشور آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و لیتوانی و هلند قابل ارائه است. در...

وبسایت فروشنده

اروپا
پهنای باند: بینهایت
75,000 تومان/ماه