میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:

با توجه به تنوع قیمت هاست اشتراکی/میزبانی وب، هاستل امکان بررسی و مقایسه طرح ها و خدمات هاستینگ بر اساس قیمت و دیگر متغیرها را فراهم کرده است. با هاستل، بررسی و انتخاب خدمات میزبانی وب و هاست اشتراکی و مقایسه قیمت ها ساده تر از همیشه است. تعداد زیادی طرح از شرکت ها و کسب و کارهای مختلف خدمات هاستینگ و میزبانی وب به همراه قیمت و دیگر مشخصات آن ها در هاستل ثبت شده است. همچنین امکان جستجوی طرح های میزبانی وب/هاست اشتراکی، سرور مجازی و اختصاصی و نیز میزبانی ایمیل و پایگاه داده در هاستل فراهم شده است.

آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 1
100MB فضا
2GB ترافیک

در این سرویس های میزبانی وب لینوکس از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel)...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
20,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 2
200MB فضا
4GB ترافیک

در این سرویس میزبانی وب، از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاده م...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
22,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 3
500MB فضا
10GB ترافیک

در این سرویس میزبانی وب، از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاده م...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
28,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 4
1000MB فضا
15GB ترافیک

در این سرویس میزبانی وب، از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاده م...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
38,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 5
2000MB فضا
25GB ترافیک

در این سرویس میزبانی وب، از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاده م...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
60,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 6
3000MB فضا
35GB ترافیک

در این سرویس میزبانی وب، از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاده م...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
80,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 1
100MB فضا
ترافیک بینهایت

در این سرویس های میزبانی وب از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاد...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
35,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 2
200MB فضا
ترافیک بینهایت

در این سرویس های میزبانی وب از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاد...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
40,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 3
500MB فضا
ترافیک بینهایت

در این سرویس های میزبانی وب از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاد...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
55,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 4
1000MB فضا
ترافیک بینهایت

در این سرویس های میزبانی وب از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاد...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
65,000 تومان/سال