میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:

هاست اشتراکی یا میزبانی وب نام خدماتی است که امکان حضور پیوسته در فضای وب و اینترنت را برای وبسایت ها و نرم افزارهای تحت وب فراهم می‌کند. در این نوع خدمت معمولا امکانات و منابع یک کامپیوتر بزرگ که اصطلاحا سرور نامیده می‌شود به صورت اشتراکی میان چندین کاربر یا وبسایت تقسیم می‌شود.

آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 1
100MB فضا
2GB ترافیک

در این سرویس های میزبانی وب لینوکس از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel)...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
20,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 2
200MB فضا
4GB ترافیک

در این سرویس میزبانی وب، از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاده م...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
22,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 3
500MB فضا
10GB ترافیک

در این سرویس میزبانی وب، از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاده م...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
28,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 4
1000MB فضا
15GB ترافیک

در این سرویس میزبانی وب، از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاده م...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
38,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 5
2000MB فضا
25GB ترافیک

در این سرویس میزبانی وب، از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاده م...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
60,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست لینوکس SSD 6
3000MB فضا
35GB ترافیک

در این سرویس میزبانی وب، از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاده م...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
80,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 1
100MB فضا
ترافیک بینهایت

در این سرویس های میزبانی وب از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاد...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
35,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 2
200MB فضا
ترافیک بینهایت

در این سرویس های میزبانی وب از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاد...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
40,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 3
500MB فضا
ترافیک بینهایت

در این سرویس های میزبانی وب از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاد...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
55,000 تومان/سال
آذرآنلاین / هاست پربازدید SSD 4
1000MB فضا
ترافیک بینهایت

در این سرویس های میزبانی وب از سیستم عامل کلود لینوکس (CloudLinux) و کنترل پنل سیپنل (CPanel) استفاد...

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
65,000 تومان/سال