میزبانی ایمیل

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
تعداد حساب:
تعداد دامنه:
پهنای باند:
ایران سرور
ایران سرور / هاست ایمیل Email001
1024MB فضا
1 دامنه
199,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

اروپا
تعداد دامنه: 1
پهنای باند: بینهایت
ایران سرور
ایران سرور / هاست ایمیل Email002
5GB فضا
1 دامنه
299,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

اروپا
تعداد دامنه: 1
پهنای باند: بینهایت
ایران سرور
ایران سرور / هاست ایمیل Email003
10GB فضا
1 دامنه
399,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

اروپا
تعداد دامنه: 1
پهنای باند: بینهایت
ایران سرور
ایران سرور / هاست ایمیل Email004
30GB فضا
1 دامنه
499,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

اروپا
تعداد دامنه: 1
پهنای باند: بینهایت
وب رمز
وب رمز / هاستینگ ایمیل سازمانی AMail 2
2GB فضا
1 دامنه
249,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

جهان
تعداد دامنه: 1
پهنای باند: 20GB
وب رمز
وب رمز / هاستینگ ایمیل سازمانی AMail 5
5GB فضا
1 دامنه
499,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

جهان
تعداد دامنه: 1
پهنای باند: 50GB
وب رمز
وب رمز / هاستینگ ایمیل سازمانی AMail 10
10GB فضا
1 دامنه
899,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

جهان
تعداد دامنه: 1
پهنای باند: 100GB
وب رمز
وب رمز / هاستینگ ایمیل سازمانی AMail 20
20GB فضا
1 دامنه
1,599,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

جهان
تعداد دامنه: 1
پهنای باند: 200GB